Menu
0 Comments

V novém experimentu vědci dokázali levitovat věcmi a přemístit je na jiné místo pouze pomocí zvukových vln. Tato levitační technika by mohla být velmi užitečná při výrobě chemických látek, které vyžadují ultra – vysokou čistotu, nebo by se mohla využívat při výrobě kmenových buněk v biologii.
 
Při pohybu zvukových vln dochází ke změnám v tlaku vzduchu – k vymývání molekul vzduchu a k odtržení od ostatních molekul.
levitující bubliny 
Umístěním objektu na určitý bod zvukové vlny je možné naprosto působit na gravitaci silou vyvíjenou zvukovou vlnou, což umožňuje, aby se objekt v tomto místě vznášel.
 
V předchozích pracích na levitačních systémech používali výzkumní pracovníci převodníky k produkci zvukových vln a reflektorů, které odrážejí vlny zpět a vytvářejí tak stojaté vlny. Při použití těchto stojatých vln vědci levitovali s myší a malými kapkami kapaliny.
 levitace v kouzelnictví
Ale pak se výzkum uvízl. Akustická levitace se zdála být spíše trikovým efektem než užitečným nástrojem: levitace byla silná pouze do úrovně malých objektů, jako je právě myš nebo kapka. Nedošlo však k jejich posunutí, pouze k levitaci.
 
Jelikož jde o zvukové vlny, každý si pod experimentem představí nesmírný hluk, to však není pravda, protože se pracovalo s vlnami o frekvenci 24 kHz, což je frekvence, kterou naše ucho není schopno vnímat, tudíž nebylo slyšet nic. Což ale neplatí o zvířatech, psi by se v prostředí experimentu utrápili, protože je to pro ně nepředstavitelná zátěž na sluchový orgán. Při použití hladiny této frekvence se objekt přemisťoval, sice v rámci jediné dimenze, ale i to je posun ve výzkumu levitace.
 
Pro chemické a další laboratorní odvětví je tento výzkum velmi důležitý, protože problémy spojené s kontaminací chemikálií od laboratorního skla jsou časté a reakce by nemohla být proveditelná. Pokud je třeba něco napipetovat a zároveň víte, že pipeta kontaminuje chemikálii, máte tu neřešitelný problém. Tedy až do dneška.